baner11.jpg baner12.jpg baner13.jpg baner14.jpg baner15.jpg baner16.jpg baner17.jpg baner18.jpg

AGROMETEOROLOŠKI MOZAIK ZA MLADE: Mala škola „Požar nije šala“

U okviru Male škole održano je 11 predavanja u po tri osnovne i područne škole, dva dječja vrtića i jednom DVD-u. Male škole su održane u Putnikovićima, Lopudu, Koločepu, Šipanu, Vrhovcu kraj Ozlja, Hvaru, Rabu i Rijeci. Obuhvaćeno je oko 250 učenika i 60 djece.

Od rujna 2016., kada je započeo projekt, održano je 163 Male škole u kojima je sudjelovalo oko 7700 djece i učenika. Animirani film „Požar nije šala“ prikazan je i na agrometeorološkim radionicama odraslima na kojima je obuhvaćeno oko 850 osoba.

Škole, dječji vrtić, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije i Hrvatsko agrometeorološko društvo su na svojim mrežnim stranicama izvještavali o održavanju obrazovnih radionica „Požar nije šala“.

Organizator:
Hrvatsko agrometeorološko društvo

Partner na projektu:
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije

Novčana potpora – Natječaj zaštite okoliša i prirode

 


Primorsko-goranska županija

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
           
           
HAgMD @ 2014.