English

baner11.jpg baner12.jpg baner13.jpg baner14.jpg baner15.jpg baner16.jpg baner17.jpg baner18.jpg

PROGRAM: AGROMETEOROLOGIJA U SLUŽBI KORISNIKA

Glavni cilj: Popularizacija, promicanje i promoviranje svih grana agrometeorološke znanosti sa svrhom da agrometeorološki stručnjaci preko seminara i radionica pomognu raznim korisnicima u agrometeorološkoj izobrazbi kako bi neposredni korisnici mogli ta znanja primijeniti u praksi.

Očekivani rezultati provedbe programa: Pravodobne agrometeorološke informacije i spoznaje agrometeoroloških istraživanja koje bi dobili neposredni korisnici bi se višestruko isplatile za opću dobrobit hrvatskog razvoja: u proizvodnji hrane, u zaštiti šuma od požara, očuvanju okoliša i prirode što bi pak unaprijedilo turističku ponudu i pokrenulo gospodarski razvoj, a time i poboljšalo kvalitetu življenja. Takav rezultat sigurno neće doći preko noći. Samo upornim i marljivim zalaganjem agrometeoroloških stručnjaka kao predavača, ali i raznih korisnika, koji će početi primjenjivati stečeno znanje s radionica i seminara u praksi, dovest će do željenog rezultata. No, isto tako je vrlo važna razmjena mišljenja između stručnjaka i korisnika jer samo neposrednom komunikacijom stručnjaci će dobiti povratnu informaciju koliko su agrometeorološki produkti (npr. agrometeorološke prognoze, praćenje suše, upozorenja iznenadnih elementarnih nepogoda, upozorenja od opasnosti šumskih požara i sl.) upotrebljivi korisnicima u praksi. Prema tome, ovim projektom će se unaprijediti poljoprivredna proizvodnja i zaštita šuma od požara, ali i poboljšati korisnost agrometeorološke informacije neposrednim korisnicima.

HAgMD @ 2014.