English

baner11.jpg baner12.jpg baner13.jpg baner14.jpg baner15.jpg baner16.jpg baner17.jpg baner18.jpg

 

 

 

 

prof. dr. sc. Damir Barčić

 

Osnovnu školu i Opću gimnaziju pohađao je u Zagrebu. Na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 1997. godine s temom "Meliorativna uloga borovih kultura na otoku Rabu". Akademske godine 1998/99. upisao je poslijediplomski studij na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistarski rad pod naslovom «Meliorativne značajke borovih kultura u stanišnim prilikama otoka Raba» obranio je 2003. godine. Doktorirao je 2007. godine s temom «Odnosi stanišnih čimbenika u sastojinama crnoga bora (Pinus nigra J.F. Arnold) u Hrvatskom primorju i u Istri» na Šumarskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Aktivno sudjeluje u znanstvenoistraživačkom radu; bio je istraživač (suradnik) na znanstvenom projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa pod naslovom «Biotehničke mjere u zaštiti i obnovi šuma od požara», (2002-2006. i 2007-2011.). Sudjelovao je i na projektima s poduzećem «Hrvatske šume d.o.o.». Vodio je nacionalni znanstveno-istraživački projekt «Izbor vrsta za pošumljivanje krša» (2006-2010.). Vodio je znanstveno-istraživački projekt «Gospodarenje borovim kulturama na mediteranskom području krša» (2011-2015.). Vodio je stručni projekt Ministarstva poljoprivrede „Stanje požarom izgorenih površina, izbor vrsta i metoda za pošumljivanje na krškom području Uprave šuma podružnice Split” (2016 - 2018). Tijekom 2004. godine boravio je dva mjeseca na studijskom boravku u Republici Argentini na «Universidad Nacional del Sur» Departamento de Agronomia – Arboricultura, Bahia Blanca. Boravak je bio vezan uz znantveno i stručno usavršavanje iz problematike šumskih melioracija i zaštite prirode. Do sada je samostalno ili u koautorstvu objavio 80 znanstvenih i stručnih radova. Sudjelovao je na 30 domaćih i međunarodnih znastvenih i stručnih skupova i seminara. U okviru nastavnih aktivnosti sudjeluje u izvođenju predavanja i terenske nastave iz više predmeta na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te na diplomskom studiju Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAgMD @ 2014.