English

baner11.jpg baner12.jpg baner13.jpg baner14.jpg baner15.jpg baner16.jpg baner17.jpg baner18.jpg
Opuzen, 6. ožujka 2015.
AGROMETEOROLOGIJA U SLUŽBI KORISNIKA - „Zaštita okoliša, požari raslinja i poljoprivreda“

U svome djelovanju, Hrvatsko agrometeorološko društvo nastavlja u 2015. godini s aktivnostima promoviranja svih grana agrometeorološke znanosti predavanjima na agrometeorološkim seminarima i radionicama.

Kako šire neretvansko područje pripada u vrlo osjetljivo područje s obzirom na klimatske promjene, nužno ga je zaštiti. Danas su na tom kultiviranome području očuvani tek rascjepkani ostaci nekoć jedinstvene sredozemne močvare. Pet lokaliteta, u ukupnoj površini od 1.557 ha, zaštićeno je u kategorijama ornitološkoga rezervata (Pod Gredom, Prud i Orepak), ihtiološko-ornitološkoga rezervata (Ušće Neretve), odnosno zaštićenoga krajobraza (Modro oko i jezero Desne). Sa stanovišta biološke i krajobrazne raznolikosti, delta Neretve nije samo jedno od najvrjednijih područja u Hrvatskoj, već i na međunarodnoj razini. Stoga je cijela delta uvrštena u europsku ekološku mrežu Natura 2000 s ciljem očuvanja staništa i pojedinih vrsta. Međutim, svake godine u jesen i proljeće nastaju požari u kojima gore cijeli veliki tršćaci i ugrožavaju ptice i njihovo gniježđenje. Posljednji požar je izbio na samom početku ove godine. Potaknuti svime time Hrvatsko agrometeorološko društvo će organizirati cjelodnevnu agrometeorološku radionicu „Zaštita prirode, požari raslinja i poljoprivreda“ u Opuzenu 6. ožujka 2015.

Svrha radionice je informirati što veći broj neposrednih korisnika kojima je agrometeorološka informacija neophodna u njihovoj djelatnosti, a sve s ciljem da se očuva i zaštiti okoliš, mikroklima, bioraznolikost i sredozemno raslinje, te potakne ruralni razvoj što bi lokalnom stanovništvu omogućilo poboljšanje kvalitete življenja. Predavanja su usmjerena na učenike poljoprivredne struke, agronome, poljodjelce, voćare, vinogradare, pčelare, vatrogasce, lovce i šumare, ali i na donositelje političkih odluka, kako bi im pomogli u izradi strateških planova održivog razvoja. Uključivanjem rezultata agrometeoroloških istraživanja iz zaštite raslinja od požara, koji će korisnici čuti na predavanjima u okviru radionice, pomoći će svakako u poboljšanju i unapređenju metoda prevencije kako bi se očuvala šuma i drugo raslinje, a time i bioraznolikost, na širem neretvanskom području.

Pokrovitelj

 • Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

Organizatori

 • Hrvatsko agrometeorološko društvo
 • Dubrovačko-neretvanska županija

Suorganizatori

 • Državni hidrometeorološki zavod
 • Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području DNŽ
 • Hrvatska vatrogasna zajednica
 • Vatrogasna zajednica Dubrovačko-neretvanske županije
 • Hrvatske šume d.o.o. Uprava šuma Podružnica Split
 • Savjetodavna služba
 • Grad Opuzen
 • Srednja poljoprivredna i tehnička škola Opuzen
 • Neretvanska udruga voćara mandarina Opuzen
 • Lokalna akcijska grupa Neretva
 • Turistička zajednica Metković
 • Ornitološko društvo „Brkata sjenica“, Metković

Novčana potpora – Natječaj zaštita okoliša i prirode

 • Dubrovačko-neretvanska županija

Donatori

 • Državni hidrometeorološki zavod
 • Hrvatske šume d.o.o. Uprava šuma Podružnica Split

 

 

PROGRAM 4. AGROMETEOROLOŠKE RADIONICE

AGROMETEOROLOGIJA U SLUŽBI KORISNIKA

„Zaštita okoliša, požari raslinja i poljoprivreda“

Opuzen, 6. ožujka 2015.

 

 

HAgMD @ 2014.